AZUL Summer Pavilion “พระราชวังฤดูร้อน”

AZUL Summer Pavilion "พระราชวังฤดูร้อน"

Review AZUL Summer Pavilion “พระราชวังฤดูร้อน”

เกมภาค 3 ของซี่รีส์ Azul เกมรางวัล Spiel Des Jahres 2018
ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 16 พระราชามานูเอลที่หนึ่ง ได้สั่งให้ช่างฝีมือดีของโปรตุเกส สร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ หลังจากที่ได้สร้างพระราชวังเอโวร่าและซินตรา พระราชาทรงรับสั่งให้สร้าง “พระราชวังฤดูร้อน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ แต่น่าเสียดายที่พระราชาเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนที่โครงการจะได้เริ่มสร้าง

ใน Azul Summer Pavilion ผู้เล่นจะต้องกลับไปยังประเทศโปรตุเกส เพื่อไปทำภารกิจที่ยังไม่เคยแม้แต่จะเริ่มต้น ช่างฝีมือต้องทำพระราชวังให้สวยงามและ
สิ้นเปลืองวัตถุดิบให้น้อยที่สุด จึงจะเป็นผู้ชนะ 

วิธีการเล่นจะคล้ายกับ Azul ตัวหลัก แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่า เล่นทั้งหมด 6 รอบ จบเกม ผู้ที่คะแนนมากสุดชนะ!

อุปกรณ์
– แผ่นกระเบื้องจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นรูปข้าวหลามตัดหรือ diamond จำนวน 6 สี สีละ 22 แผ่น รวม 132 แผ่น และกระเบื้องผู้เริ่มเล่นสีขาว 1 แผ่น
– มีกระดานกลางใช้นับคะแนน และมีพื้นที่ตรงกลางสำหรับวางกระเบื้องอีก 10 ชิ้น(จะอธิบายต่อไป)
– มี Tower ใช้เก็บกระเบื้องที่ใช้แล้ว
– กระดานผู้เล่นแต่ละคน จะเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่เราจะต้องตกแต่ง ทั้ง 7 แห่ง 
– โรงงานกระเบื้อง (แผ่นกลม) 9 แผ่น 
– มี Marker ตัวบอกคะแนนของแต่ละคน / Marker บอกรอบ และตัวบอกแต้มเมื่อสะสมครบ 80 แต้ม

การจัดเตรียมเกม
– เติมกระเบื้องโรงงานละ 4 ชิ้น พร้อมวางกระเบื้องขาวที่กลางโต๊ะ(ผู้เล่น 2 คนใช้ 5 โรงงาน / 3 คน ใช้ 7 โรงงาน / 4คน ใช้ 9 โรงงาน)
– เติมกระเบื้องในพื้นที่กระดานกลาง 10 ชิ้น พร้อมวาง Marker บอกคะแนนแต่ละคนที่เลข 5 และวาง Marker บอกรอบที่รอบที่ 1 (สีม่วง) 
– สามารถเลือกเล่นกระดานด้านที่มีสี หรือ ผนังด้านไม่มีสี

วิธีการเล่น จะแบ่งเป็น 3 phases

1. Phase เลือกกระเบื้องจากโรงงาน
จะคล้ายกับ Azul ตัวหลัก แตกต่างที่แต่ละรอบจะมี wild tile ที่จะใช้แทนสีอื่นได้ (ในรอบแรก Wild tile คือสีม่วง) การหยิบกระเบื้อง ให้เลือกหยิบ 1 สีที่ต้องการและต้องหยิบสีเดียวกันทุกแผ่นจากโรงงานที่เลือก หรือเลือกหยิบจากกองกลาง โดยสามารถเลือกหยิบ Wild tile ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้ครั้งละ 1 แผ่น พร้อมกับสีที่ต้องการ และนำไปวางที่ข้างกระดานรวมกับกระเบื้องที่หยิบมาจากรอบก่อนๆ (เก็บจากรอบก่อนได้ไม่เกิน 4 แผ่น) 
และผู้ที่หยิบกระเบื้องจากกองกลางเป็นคนแรกให้หยิบกระเบื้องสีขาวไปด้วย ลด 1 แต้ม แต่จะได้เป็นผู้เริ่มเล่นในรอบถัดไป

2. Phase ตกแต่งพระราชวัง ทั้ง 7 แห่ง
แต่ละแห่งต้องตกแต่งตามสีบนกระดาน จำนวนกระเบื้องตามเลขที่ระบุ โดยนำมาวางเพียง 1 แผ่น ที่เหลือใส่ Tower และได้แต้มตามจำนวนกระเบื้องที่ติดกัน (ติด 1 แผ่นได้ 1 แต้ม / ติด 5 แผ่นได้ 5 แต้ม)  
ส่วนห้องตรงกลาง (ดาวแฉกสีน้ำเงินเข้ม) ให้ตกแต่งวิธีเดียวกัน เพียงแต่ แต่ละช่องจะต้องเป็น กระเบื้องคนละสี เท่านั้น โดยจะเลือกวางสีใดก่อนหลังก็ได้

ยังไม่จบ Phase 2 จะเห็นว่า ในกระดานมีช่องระหว่างพระราชวัง มีสัญลักษณ์ 3 ชนิด คือ 
1. เสาพระราชวัง หากสามารถแต่งกระเบื้องล้อมรอบเสาได้ จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 1 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า

2. รูปปั้น  หากสามารถแต่งกระเบื้องล้อมรอบรูปปั้นได้ จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 2 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า

3. หน้าต่าง หากสามารถแต่งกระเบื้องด้านข้างหน้าต่างได้ 2 แผ่น จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 3 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า

แล้วทำการเติมกระเบื้องที่กระดานกลางให้ครบ 10 แผ่น 
ส่วนกระเบื้องที่ยังไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ใช้รอบถัดไปที่มุมกระดานทั้ง 4 มุม เก็บไว้ได้เพียง 4 แผ่น ที่เหลือให้ทิ้งที่ Tower พร้อม ลดแต้มตามจำนวนที่ทิ้ง 
จากนั้นจะเป็นตาของผู้เล่นทางซ้ายมือ เล่นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆ ผู้เล่นสามารถขอผ่านได้ โดยจะไม่สามารถหยิบเพิ่มได้อีกในรอบนี้ จนทุกคนเลือกที่จะไม่หยิบกระเบื้อง จึงจะเป็นการจบรอบ

3. Phase เตรียมเริ่มเล่นรอบใหม่
– เติมกระเบื้อง ในทุกช่องโรงงาน โรงงานละ 4 แผ่น 
– เลื่อน Marker บอกรอบเป็นรอบถัดไป (สีของ Wild tile เปลี่ยนเช่นกัน)
เล่นทั้งหมด 6 รอบเป็นอันจบเกม และมีโบนัสท้ายเกม 2 อย่างคือ
1. ถ้าเติมกระเบื้องผนังสีๆได้เต็มจะได้โบนัส ดังนี้ม่วง       20 แต้มเขียว     18 แต้ม
ส้ม        17 แต้ม
เหลือง    16 แต้ม
ฟ้า         15 แต้มแดง       14 แต้ม
ผนังกลางที่เติมหลากสี ได้ 12 คะแนน 
2. ถ้าเติมกระเบื้องบนเลขใดเลขหนึ่งได้ครบทุกแห่ง ก็จะได้โบนัส ดังนี้เติมบนช่องเลข 1 ได้ครบทุกที่ ได้ 4 แต้มเติมบนช่องเลข 2 ได้ครบทุกที่ ได้ 8 แต้มเติมบนช่องเลข 3 ได้ครบทุกที่ ได้ 12 แต้มเติมบนช่องเลข 4 ได้ครบทุกที่ ได้ 16 แต้ม

 Variant Play กฎพิเศษ

– ให้พลิกกระดานผู้เล่นเป็นด้านไม่มีสี 
ทุกอย่างเล่นเหมือนกฎปกติ เพียงแต่ 
“สามารถเลือกได้ว่าผนังแต่ละแห่ง ทั้ง 7 แห่ง เราจะเติมให้แห่งไหนเป็นสีเดียวกันทั้งหมด หรือ เลือกเติมแห่งไหนเป็นคนละสีทั้งหมด ก็ได้” 

จบแล้วกับวิธีการเล่น Azul Summer Pavilion “พระราชวังฤดูร้อน” 

หากสนใจบอร์ดเกมที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Stronghold ได้เลย
หรือทางเพจ The Stronghold SIAM : Gateway to Board Games