Croak! อ๊บ อ๊บ มาปกป้องเผ่าพันธุ์กบของเรากันเถอะ

Review บอร์ดเกม Croak! อ๊บ อ๊บ
เรื่องราว
เมื่อคุณเป็นกบที่จะต้องดำรงอยู่ในบ่อน้ำบ่อน้อย ที่มีเหล่าสรรพสัตว์และกบอีกหลายเผ่าพันธ์ุ
การจะอยู่รอดและขยายเผ่าพันธ์ุจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการทำให้เผ่าพันธ์กบของเราอยู่รอดในบ่อน้ำบ่อน้อยนี้ต่อไปให้ได้