AZUL Summer Pavilion "พระราชวังฤดูร้อน"

AZUL Summer Pavilion “พระราชวังฤดูร้อน”

เกมภาค 3 ของซี่รีส์ Azul เกมรางวัล Spiel Des Jahres 2018
ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 16 พระราชามานูเอลที่หนึ่ง ได้สั่งให้ช่างฝีมือดีของโปรตุเกส สร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ หลังจากที่ได้สร้างพระราชวังเอโวร่าและซินตรา พระราชาทรงรับสั่งให้สร้าง “พระราชวังฤดูร้อน”