Evolution Climate เปลี่ยนยีนส์ฝ่าวิกฤตการณ์โลก

Evolution Climate เปลี่ยนยีนส์ฝ่าวิกฤตการณ์โลก

Review บอร์ดเกม Evolution Climate
บอรด์เกมที่ให้ท่านสวมบทบาทเป็นนักตัดต่อพันธุกรรมสัตว์จากสปีชี่ส์น้อยๆ ที่กินได้แต่แพลงตอนกลายร่างเพื่อวิวัฒนาการให้อยู่รอดในธรรมชาติที่โหดร้าย